تبلیغات
بـــی صــدا فریــآد کـــن

بـــی صــدا فریــآد کـــن

♥ عاشق ها فریاد نمیزنند،عاشق ها زمزمه میکنند.♥

گـــور پــدر دنــیــا...

مبهـوت یڪـ شـِڪـست 

مغلوب یڪـ اتِفاق 

خـُرده هایـَش را باد دارد میبـَرد 

و او فقـط خاطراتـَش را مُحڪـم بَغل گـِرفته 

بیـا آخرین شاهڪـارت را بیبین 

مـُجسمـﮧ اے ساخـتـﮧ اے بـﮧ نـامـ ِ  مـَـــــــ ن ...!

زدهـ امـ بهـ بی خیالیـ محــــض

نهـــ احساســــــی

نهـــــ حرفــــــی

نهـــــ بحثـــــی

میبینمــــ و رد میشومـــــ

دیگـر توانـــــ

فکـ ـر کردنـ به لحظهـ یـ پیشـ را همـ ندارمـ

گور پدر دنـــــــــــــــیا

"
[ یکشنبه 17 خرداد 1394 ] [ 04:21 ب.ظ ] [ mahdieh N ] [ نظرات () ]